top of page

METODOLOGIA

Com a Constructivista, m’agrada entendre el malestar del pacient com un conflicte intern, la conseqüència d'haver acumulat experiències al llarg del temps que moltes vegades provoquen acumular aprenentatges, creences, significats, etc. que potser no ens serveixen en un moment donat i que ens generen una crisi. Intentarem entendre què passa i un cop entès (gens fàcil!) buscarem moure alguna peça intentant trobar el benestar.

COM TREBALLAREM?

La primera sessió és una presa de contacte, és la sessió més important perquè és quan ens
coneixem i quan recullo tota la informació que necessito per donar forma al procés terapèutic.
Al principi, normalment ens veiem setmanalment unes 4-5 sessions (si el malestar del pacient és
moderat o greu) o quinzenalment (si el malestar és més lleu). El format quinzenal és el que més
compartirem, i anirem allargant les sessions poca a poc amb les millores i passarem a veure’ns un
cop cada tres setmanes, un cop al mes, farem un seguiment als 3 mesos i un útlim als 6 quan ens

direm a déu. Com cada pesona és única, cada procés terapèutics també ho és, pel que axiò serà
una guia, res més, ense adapatarem al que cada persona necessiti.

EL MEU CURRÍCULUM

TITULACIONS REGLADES


Llicenciada en Psicologia (especialitat clínica) a la UOC
Postgrau en Psicoteràpia Integradora al IESP per la UdG
Màster en Teràpia Cognitiu-Social: Teràpia individual, familiar i de parella a la UB
Màster en Teràpia sexual i de parella a la UB
Acreditació com a psicòloga general sanitària

 


ALTRES FORMACIONS


TDAH i Trastorns comòrbids TDAH Vallés
La hipnosi en el tractament de les addiccions al COPC
Mindfulness: curso de aplicación práctica al COPC
La hipnosis en casos d'ansietat i estrès al COPC
Tècnic en gestió de conflictes i mediació

EXPERIÈNCIA ACUMULADA

TDHA Vallés: Psicologia/Psicopedagogia

 • Avaluació, diagnòstic i tractament en nens diagnosticats amb TDA H. ( WISC IV, MFF-20, PROLEC-R, EFEN, TOULOUSE PIÉRON, EPQ-A i J…)

 • Intervencions: reeducació en el centre i a domicili, treballs enfocats en la millora de l'autoestima, treball d'habilitats socials, etc.

 • Taller “Cafè de pares”: Sessions setmanals amb els pares, en grups, en un espai per donar suport als pares amb nens afectats per TDAH.

 • Taller “Habilitats socials”: tallers en grups de 8-12 nens afectats per TDA-H per fomentar les habilitats social.

Marta Ferrer: psicologia de la infància i de l’adolescència: Psicologia/Psicopedagogia

 • Avaluació, diagnòstic i intervenció en nens i adolescents amb problemes psicològics o problemes d’aprenentatge.

 • Sessions de psicoteràpia amb nens

 • Reeducació

Hospital St.Pau: Psicòloga

 • Psicòloga a l’equip psicoterapèutic a la Unitat de Teràpia familiar de l’Hospital St. Pau, on es realitza intervenció amb famílies amb problemàtiques lleus. Modalitat presencial amb l’equip terapèutic a través de mirall unidireccional.

CAP Manso: Psicòloga

 • Psicoteràpia individual amb pacients derivats pels metges de capçalera amb psicopatologies lleus.

 • Primeres entrevistes per derivacions i valoració de casos.

CSMA Nou Barris: Psicòloga

 • Psicoteràpia individual amb pacient amb quadre depressiu i TCA. Equip terapèutic format per psicòlegs i psiquiatres.

Fundació Ventijol: psicòloga

 • Psicòloga a l’equip psicoterapèutic de Ventijol, on es realitza intervenció amb famílies desestructurades amb risc d’exclusió social, amb problemes de moderats a greus, derivats pels Serveis Socials (EAIA). Modalitat presencial amb equip terapèutic a través de mirall unidireccional.

CAP Guineueta: Psicòloga (grup de recerca)

 • Psicoteràpia individual amb dones afectades per fibromiàlgia amb comorbiditat amb depressió.

Centre Balmes: psicòloga

 • Vaig formar part de l’equip terapèutic del Centre Balmes, on tractava diferents pacients amb problemàtiques de tipus: dol per pèrdua de parella, ansietat i estrès laboral, família amb problemàtica amb fills adolescents, crisi existencial, maltractament, TOC, TCA, fòbies, ansietat, estrès, infidelitats, maltractament, violència masclista, etc. 

 

Centre de Psicologia Cedipte

 • Formo part de l’equip multidisciplinari del Centre de Psicologia Cedipte on tracto pacients amb psicopatologies moderades-greus (depressió, ansietat, TOC, hipocondria, TCA, abusos, violència de gènere, addiccions, bipolaritat, TLP, ...), de manera individual.

 • Psicoteràpia amb parelles i famílies.

 • Aplicació de proves psicotècniques, avaluació psicològica,  avaluació de personalitat, informes psicològics...

 • Tutora del Grau de Psicologia de la UOC.

 • Tutora de pràctiques de Grau en Psicologia (UVI) i de màster General Sanitari (UMI, UDIMA i UMED)

ACTUALMENT

Centre B188

 • Tracto pacients amb psicopatologies moderades-greus (depressió, ansietat, TOC, hipocondria, TCA, abusos, violència de gènere, addiccions, bipolaritat, TLP, ...), de manera individual.

 • Psicoteràpia individual i de parella.

 • Tutora del Grau de Psicologia de la UOC.

bottom of page